POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.flhf.com.pl

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowości ich przetwarzania jest:

FLHF S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słonimskiego 1A, 50–304 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000728264, NIP: 8982242989, adres poczty elektronicznej: info@flhf.com

 1. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

 1. Jakie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 1. Rejestracja konta na platformie FLHF B2B

W celu rejestracji konta na platformie FLHF B2B, prosimy o podanie następujących danych osobowych: nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący: ulicę, numer budynku i lokalu, miasto, kod pocztowy oraz państwo. Dane te są niezbędne w celu założenia Państwa konta na platformie FLHF B2B oraz dokonywania za jej pośrednictwem zakupu towarów oferowanych przez Administratora. Dodatkowo, prosimy również o załączenie w postaci elektronicznej dokumentów rejestrowych prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, tj. odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku logowania do platformy po założeniu konta, prosimy jedynie o podanie loginu oraz hasła.

 1. Formularz kontaktowy

W przypadku woli skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego, przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, a opcjonalnie także nazwy firmy i numeru telefonu, tj. dane niezbędne w celu Państwa identyfikacji i odpowiedzi na zapytanie sformułowane za pośrednictwem formularza.

 1. Kontakt telefoniczny

W celu umożliwienia Państwu formy kontaktu telefonicznego na numery kontaktowe wskazane na stronie www.flhf.com.pl, przetwarzamy jedynie Państwa numer telefonu.

 1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w punkcie III niniejszej Polityki prywatności jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie wymienionych tam danych osobowych celem rejestracji konta na platformie FLHF B2B, złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy lub skorzystania z kontaktu telefonicznego.

W przypadku zawarcia przez Państwa umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy FLHF B2B, podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonywanie przez Administratora zawartej z Państwem umowy sprzedaży.

 1. Państwa dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę internetową www.flhf.com.pl (zwaną dalej także „Serwisem”)

A. (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta strona www.flhf.com.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystają. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: IP, adresów pobieranych plików strony czy adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. (cookies)

Strona internetowa wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu w celach technicznych obsługi sesji.

Serwis w postaci plików cookies gromadzi anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o użytkowniku wykorzystywane w celu:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

  2. utrzymanie Państwa sesji na stronie www.flhf.com.pl i jej podstronach;

  3. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń.

Pliki cookies są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (telefonie, komputerze, tablecie itd.) i umożliwiają Państwu korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest wyłącznie Administrator.

Administrator zapewnia, że pliki cookies nie powodują zmian w Państwa urządzeniu końcowym.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia lub zablokować wykorzystanie ich w przyszłości odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w swojej przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki dotyczące usunięcia lub zablokowania plików cookies znajdują się na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Państwo używają:

Urządzenia mobilne:

Niewyłączenie przez Państwa obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Serwis. Jednakże Administrator ostrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika w Państwa przeglądarce internetowej może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, to znaczy może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Serwis korzysta z dwóch zasadniczych rodzajów plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

W zakresie informacji o Państwa preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google można przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcieliby Państwo je skasować, można to uczynić bez ryzyka, a informację w tym zakresie można znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcieliby Państwo je skasować, można to uczynić bez ryzyka, a informację w tym zakresie można znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

VI. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe wskazane w punkcie III Polityki prywatności nie będą przez nas przekazywane podmiotom trzecim.

Jedynie w szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie Państwa danych uprawnionym organom państwowym, udostępnimy takie dane.

Zaznaczamy, iż jeżeli w przyszłości w celu należytego wykonywania przez Administratora usług pojawi się konieczność powierzenia przetwarzania Państwa danych podmiotom trzecim, powierzymy je wyłącznie podmiotom dającym gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, z którymi podpiszemy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podkreślamy również, iż nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku powstania jednak takiej konieczności, Państwa dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w stosunku do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO.

VII. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będą przechowywane przez okres, przez jaki wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie, tj.:

– do czasu usunięcia przez Państwa konta w platformie FLHF B2B;

– do czasu zakończenia korespondencji prowadzonej w następstwie Państwa zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy;

– do czasu zakończenia rozmowy telefonicznej.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. na podstawie zawartej z Państwem umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem platformy FLHF B2B, będą przechowywane do czasu jej wykonania, a jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora wynikających z zawartej umowy sprzedaży, Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ww. roszczeń lub do zakończenia ich dochodzenia lub obrony w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub pozasądowym.

VIII. Realizacja praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 1. Prawo żądania dostępu do danych

Mogą Państwo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 1. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Mogą Państwo tego dokonać poprzez złożenie nam wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Państwa danych osobowych.

Mogą Państwo żąda

usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jej udzielenie;

 2. Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych;

 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

 2. gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania;

 3. gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej uzasadnionej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń, usuniemy Państwa dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na jej podstawie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Państwa zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że Państwo prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podstawa prawna: art. 77 RODO

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień wystąpią Państwo do nas z żądaniem, spełnimy to żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Zapewniamy, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak i nie będą poddawane procesowi profilowania.

 1. Wymóg podania przez Państwa danych

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy oraz do kontaktu telefonicznego, jest całkowicie dobrowolne, acz stanowi wymóg nawiązania z nami kontaktu w tych formach. Niepodanie przez Państwa wymaganych danych osobowych uniemożliwia Państwu skorzystanie z tych form kontaktu.

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do założenia konta w platformie FLHF B2B jest warunkiem koniecznym do jego założenia. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwia zarówno założenie konta w platformie FLHF B2B, jak i dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez Administratora za jej pośrednictwem.

 1. Zmiana polityki prywatności 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O wszystkich zmianach Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres e-mail: info@flhf.com.